Čičmany v UNESCO

  • admin
  • 25.04.2022

NIE JE TO TAK!

Časť obce Čičmany je Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a súčasťou pamiatkového fondu Slovenska. Omyl pravdepodobne vznikol pri informácii, že čičmanské ornamenty boli zapísané v roku 2013 na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a ani v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO) obec Čičmany a ani čičmanské ornamenty  zatiaľ nefigurujú.

autor: Mgr. Petra Pleváková
foto: Mgr. Petra Pleváková