O projekte

Cieľ projektu

Cieľom projektu Oživené pamiatky je, formou pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok, motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu.

Častým javom je neúcta k pamiatkam, neuvedomovanie si ich hodnoty a zároveň nepochopenie, zo strany bežných ľudí, prečo sú na obnovu pamiatok kladené také podmienky aké sú. Ambíciou projektu je, okrem predstavenia konkrétneho, vzorne zreštaurovaného objektu, objasňovanie problematiky obnovy prostredníctvom zobrazenia remeselných postupov s využitím tradičných stavebných materiálov.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o pamiatky, prípadne nejakú kultúrnu pamiatku sami vlastnia, hľadajú inšpiráciu pre jej obnovu alebo sa všeobecne zaujímajú o obnovu pamiatok a sami seba sa pýtajú: prečo sa niečo rekonštruuje tak, ako sa to rekonštruuje?

Dúfame, že projekt Oživené pamiatky pomôže návštevníkovi tohto webu lepšie pochopiť hodnoty nášho kultúrneho dedičstva a bude v ňom formovať pozitívny vzťah k citlivému prístupu pri jeho obnove.