Človek a remeslo

Neodmysliteľnou súčasťou historických objektov sú hnuteľné predmety, ktorých príbehy sú rovnako fascinujúce ako príbehy samotných objektov. Často je potrebné ich reštaurovanie alebo výroba presných replík. Za všetkým ale stojí človek, jeho zručnosť, vzťah k minulosti a úcta k starým majstrom.

Ponorme sa spolu do tajomstiev remesiel, ktoré sú nenápadné a ktoré sa častokrát vykonávajú za zatvorenými dverami umeleckých ateliérov. Vypočujme si jednotlivých remeselníkov a spolu obdivujme výsledky ich trpezlivého prístupu k práci.