…

Oživené pamiatky

Cieľom projektu Oživené pamiatky je, prostredníctvom pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok, motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu, lepšie pochopiť jeho hodnoty a formovať pozitívny vzťah k citlivému prístupu pri jeho obnove.

O projekte
… … …

Vyber si kraj

„Nekonzervujeme pamiatku, pretože je krásna, ale preto, že tvorí súčasť nášho národného bytia.“

Georg Gottfried Dehio, historik umenia