Objekty

Oživené pamiatky - objekty

Spoznajte spolu s nami vzorne obnovené historické objekty. Pozrime sa na ich architektúru z iného uhla pohľadu. Detaily, patina, štruktúra povrchov. Spoločne nahliadnime do exteriérov, ale aj interiérov.

Inšpirujme sa citlivým prístupom k ich rekonštrukcii a estetickými kvalitami.

Aká metodika a materiály boli použité pri rekonštrukcii? Prečo sa niečo obnovilo tak ako sa to obnovilo? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky odpovie séria videí Oživené pamiatky.