Prečo sú manuály reklamy dôležité?

  • admin
  • 17.04.2023

“Hodnoty národa sa poznajú podľa jeho reklamy”. Norman Douglas

Chaos reklamných plagátov, polepov či billboardov nespochybniteľne ovplyvňuje to, ako sa ľudia voverejnom priestore cítia. Problematická je najmä reklama, ktorá svojou nadmernou veľkosťou,umiestnením, farebnosťou alebo svetelnosťou púta prílišnú pozornosť a potláča architektúru. Prireklame viac než kdekoľvek inde platí pravidlo – menej je viac. Reklama by mala tvoriť súčasťarchitektúry a urbanizmu, v ideálnom prípade by mala vznikať v spolupráci s architektom. Z týchtodôvodov potrebuje podnikanie vo verejnom priestore, predovšetkým v historickom prostredí, svojepravidlá.

V poslednom období dochádza čoraz častejšie k diskusiám na tému, ako by vhodná reklama malavyzerať. V ideálnom prípade je výsledkom diskusie odborný podklad – manuál reklamy, ktorý prinášajasné, jednoduché a predovšetkým jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách čisamostatne stojacich objektoch.

Manuál reklamy využívajú samosprávy už v mnohých mestách na Slovensku i v zahraničí akoprostriedok na orientáciu v problematike reklám, procese ich schvaľovania a vhodnosti ich riešení.Obsahujú odporúčania pre veľkosť, umiestnenie, materiál, farbu či formu reklamy. Okrem iného súzdrojom inšpirácie, nakoľko poukazujú na vhodné a nevhodné príklady z praxe. Sú tak výbornýmnástrojom pre obchodníkov, majiteľov nehnuteľností, prevádzkovateľov, no slúžia tiež samospráve apríslušným úradom.


Príklady existujúcich manuálov reklamy:


Mestská pamiatková rezervácia Žilina

Prešov

autor: Mgr. Petra Pleváková
foto: Mgr. Petra Pleváková