Význam tvaru strechy domov

  • admin
  • 31.05.2022

Nielen typ a farba strešnej krytiny, ale najmä proporcie a tvar strechy zásadným spôsobom ovplyvňujú vnímanie domov predovšetkým na vidieku. K zmenám tvaru strechy väčšinou dochádza pri opravách, úpravách či výmene krovu, prípadne pri zobytňovaní podkrovia. Práve v týchto prípadoch dochádza k najväčším, nezvratným zásahom. Najmä pri pamiatkovo chránených stavbách je dôležité rešpektovať architektonický výraz objektu, ktorý vychádza z proporčných vzťahov a miestnych historických analógii. Okrem základného tvaru strechy je podstatný aj sklon strešných rovín, prípadné asymetrické riešenia strechy, vzhľad a spôsob realizácie vikierov, klampiarskych detailov a iných prkov.

V tomto prípade (na fotografiách) navýšenie počtu zrubových trámov výrazne deformuje proporciu a celkový vzhľad domu i bezprostredného okolia. Výsledkom týchto stavebných úprav je nenávratné znehodnotenie domu, ktorý stratil svoju pôvodnú autenticitu a symetriu a v dedine pôsobí cudzo a  nevkusne.

autor: Mgr. Petra Pleváková
foto: Mgr. Petra Pleváková