Reštaurovanie drevených trámových stropov

O filme

Reštaurovanie dreveného trámového stropu je časovo, ale aj fyzicky namáhavá práca. Vďaka filmu sa oboznámime nie len so samotným postupom reštaurovania, ale aj s nástrojmi a materiálmi, ktoré je vhodné použiť ak chceme, aby bola stropu prinavrátená jeho pôvodná krása.