Obnova štukovej fasády

O filme

Vo filme je zobrazený pracovný postup pri obnove štukovej fasády pohrebnej kaplnky v Rakove a renesančného domu v Banskej Štiavnici. Divák má možnosť oboznámiť sa s použitými materiálmi, ale aj pracovnými pomôckami, ktoré  slúžia na výrobu fasádnych ozdobných prvkov.