Vitráž

O filme

Sklo, farba, svetlo a olovo. Kľúčové slová týkajúce sa akejkoľvek vitráže, aj tej, ktorej výrobu budete mať možnosť vidieť vo filme. Bola vyrobená podľa voľného návrhu do existujúceho otvoru pre objekt tzv. Centrálky na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici.

Bohatosť autenticky zachovaných vitráží ilustrujú zábery z Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici, monumentálne vitráže v bazilike minor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku a jedna z mála gotických a zároveň najstarších vitráží na Slovensku v kostole sv. Žigmunda v Grinave (Pezinok).