Spolupráca posúva vpred

O filme

V rozhovore sa divák dozvie aké výhody plynú zo založenia občianskeho združenia, z akých zdrojov je možné čerpať finančné prostriedky alebo aké benefity prináša vzorná spolupráca s pracovníkmi Pamiatkového úradu. Výsledkom poctivej práce nadšencov je nádherne zreštaurovaný exteriér a interiér kostola Narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre.