Medzi farskými múrmi

O filme

Manželia Anton a Tatiana, ktorí už niekoľko rokov zachraňujú budovu bývalej evanjelickej fary v obci Beluj neďaleko Banskej Štiavnice, rozprávajú o svojich skúsenostiach s obnovou tejto historickej nehnuteľnosti. Hlavným posolstvom filmu je kladenie dôrazu na citlivý prístup pri renovácii kultúrnej pamiatky.