Záchrana gotických skvostov

O filme

Združenie Gotická cesta, ktorého činnosť vo filme predstaví Dávid Raška, vďaka svojej aktívnej činnosti zachraňuje alebo pomáha zachraňovať viacero vzácnych sakrálnych stavieb, ktoré sú súčasťou tzv. Gotickej cesty. Okrem získavania finančných prostriedkov, koordinovania výskumov a reštaurovania, zameriavajú svoju pozornosť aj na osvetovú činnosť, ktorá pomáha budovať vzťah miestnych obyvateľov ku kultúrnemu dedičstvu.