Banská Štiavnica – Piargská brána

Banská Štiavnica - Piargská brána

O filme

Objekt Piargskej brány prešiel počas niekoľkých rokov rozsiahlou obnovou, ktorá vrátila bráne jej barokový vzhľad a odstránila všetky nevhodné stavebné zásahy z minulosti.

Vo filme má divák možnosť oboznámiť sa s jednotlivými krokmi obnovy, detailne sa pozrieť na exteriér, ale nahliadnuť aj do interiéru, ktorý bežne nie je prístupný pre verejnosť.

Súradnice
48.45568285534727, 18.893324254489972

Investor / vlastník: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Realizácia prác: Obnova s.r.o.
Reštaurátorský výskum fasád:
Rudolf Boroš a Martin Kukura – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Projektant:
Peter Nižňanský – Libela s.r.o.
Realizácia: 2017 – 2021