Pútnické miesto Marianka – súsošie sv. Jána Nepomuckého

O filme
Film hovorí o reštaurovaní barokového súsošia sv. Jána Nepomuckého v areáli pútnického miesta v obci Marianka. O jeho obnovu sa postarala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Narodenia Panny Márie, Marianka. Vďaka citlivej práci reštaurátorov, je súsošie aj naďalej ozdobou areálu.

Súradnice

48.247891, 17.065392

Investor/vlastník: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Narodenia Panny Márie, Marianka
Metodik:  Mgr. Marta Belohorcová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Umelecko-historický výskum: PhDr. Ivo Štassel
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: doc. Jaroslav Kuba, akad. soch. a doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
Reštaurovanie: Katedra reštaurovania VŠVU / Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry pod vedením doc. Jaroslava Kubu, akad. soch. a doc. Mgr. art. Gabriela Strassnera
Odborná spolupráca: doc. RNDr. Rudolf Sýkora (petrografia) a Ing. Daniela Cebecauerová (chemicko-technologický výskum)
Konzultanti: PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc.; doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, CSc.; Jozef Barinka akad. soch.

Realizácia: 2005 – 2014