Kaštieľ Modra

O filme

Kaštieľu v Modre, ktorý po dlhých rokoch prešiel rozsiahlou obnovou, bola prinavrátená atmosféra vidieckeho šľachtického sídla z 19. storočia.
Reštaurátorskými zásahmi prešli zachované historické okná, dvere, ale aj kované prvky akými sú zábradlia pavlačí.
Vo filme nahliadne divák do interiéru schodiskovej vstupnej haly alebo sa prejde obnovenou okrasnou záhradou, ktorá sa stala miestom vhodným pre oddych.

Súradnice
48.34095526274064, 17.31106729891171

Investor / vlastník: Bratislavský samosprávny kraj
Metodik obnovy: PhDr. Peter Jurkovič, Mgr. Marta Belohorcová, Ing. arch. Petra Dimunová, KPÚ Bratislava
Architektonicko-historický a umelecko-historický výzkum:
PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Horanský, Ing. Miroslav Matějka
Archívny výskum:
PhDr. Juraj Turcsányi
Heraldický výskum: PhDr. Jana Oršulová
Stavebné práce: SOAR sk, a. s.
Realizácia: 2018 – 2022