Beluj – bývalá evanjelická fara

O filme
Citlivý prístup a zmysel pre detail sú hlavnými charakteristikami úspešnej obnovy bývalej evanjelickej fary v obci Beluj. Film hovorí o filozofii majiteľov, ktorou je recyklovanie a zachovanie všetkého čo stále slúži svojmu účelu.


Súradnice

48.3760861308702, 18.89350242275747

Investor/vlastník: Anton Drímaj, Mgr. et Mgr. Tatiana Drímaj Recká
Metodik obnovy: Anton Drímaj, Mgr. et Mgr. Tatiana Drímaj Recká
Vyhodnotenie stavebného vývoja: Anton Drímaj
Archeologický výskum: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Dendrochronologický výskum: Mgr. et Mgr. Mojmír Choma
Geofyzikálny výskum: doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc.
Stavebné a remeselné práce: Anton Drímaj, Mgr. et Mgr. Tatiana Drímaj Recká

Realizácia: 2012- súčasnosť