Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej

O filme

Systematický prístup ku konzervácii zrúcaniny kláštora ukazuje po takmer tridsiatich rokoch prác svoje ovocie.
Spolupráca dobrovoľníkov z Občianskeho združenia Katarínka s odborníkmi z oblasti pamiatkovej obnovy, archeológie či geofyziky, priniesla množstvo nálezov, ktoré osvetlili minulosť tohto magického miesta. Príbeh kláštora sv. Kataríny pokračuje aj naďalej.

Súradnice
48.55507990630396, 17.53571374225118

Vlastník: OZ Katarínka (kostol), Slovenská republika – v správe Lesy SR, š.p. (kláštor)
Investor: OZ Katarínka a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Metodik obnovy: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, Ing. Vladimír Kohút
Architektonicko-historický výskum: Ing. arch. Jaroslava Žuffová
Archeologický výskum: Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., doc. Michal Slivka, CSc.
Projektant: Ing. arch. Petra Gojdičová a kolektív spolupracovníkov
Statický výskum: Ing. Vladimír Kohút
Realizácia stavebných prác: OZ Katarínka
Realizácia: 1996- súčasnosť