Hrušov – Skorinský laz

O filme

Pôvodný rozsah domu nedovoľoval jeho využitie na obytné účely preto bolo nutné rozšíriť ho. Majitelia zvládli tak náročnú úlohu, akou je realizácia citlivej prístavby k ľudovému objektu, ktorá doslova splynula s hmotou pôvodného domu. Všetky práce sa nezaobišli bez použitia tradičných stavebných materiálov a remeselných postupov.


Súradnice

48.162340759842856, 19.069365460890694

Investor/vlastník: Občianske združenie Bylinka
Metodik obnovy: Tomáš Laluha
Zhotoviteľ stavebných prác: Obnova s.r.o.
Tesárske práce: Tomáš Laluha
Stolárske práce: Peter Rádi
Realizácia: 2013-2015