Horný Smokovec – Trakčná meniareň

O filme

Film zobrazuje vzorne obnovenú budovu trakčnej meniarne, ktorá je jedinečným príkladom zachovania priemyselnej architektúry na Slovensku. Zároveň je dôkazom, že aj stavba technického charakteru má výtvarné hodnoty, stojí za záchranu a zachovanie pre budúce generácie.

Investor/vlastník: Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky
Metodik obnovy: Ing. arch. Daniela Maximová
Autori ideového zámeru obnovy: Bc. Peter Jakubišin, Ing. arch. Dana Rákošová
Projektová dokumentácia: GS Pro s.r.o., Košice
Zhotoviteľ obnovy: TEXO PARTNER a.s.
Realizácia: 2020 – 2022