Hrad Lietava

O filme
Film hovorí o východiskových myšlienkach a postupoch, ktoré sa uplatňujú pri konzervovaní hradných zrúcanín. Zároveň zobrazuje objekt zastrešený tzv. skrytou strechou, ktorý slúži ako pre verejnosť, tak aj pre členov Združenia na záchranu Lietavského hradu.


Súradnice

49.16074863551974, 18.684566985036934

Investor/vlastník: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Hlavný partner : Ministerstvo kultúry SR
Metodik obnovy: Mgr. Michal Šimkovic;  Krajský pamiatkový úrad Žilina
Architektonicko-historický výskum: Mgr. Michal Šimkovic; Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
Reštaurátorský výskum: Jozef Dorica, akad. mal., Mgr. art. Peter Záhora
Archeologický výskum: PhDr. Peter Bednár,Csc,   Mgr. Mário Bielich
Projektant: Ing. arch. Peter Nižňanský
Statika: Ing. Vladimír Kohút
Stavebná realizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu, MGM Žilina, ARX vertical, s.r.o, MT Castrum s.r.o, Castrum Building, s.r.o.,  Obnova.sk a iné firmy
Reštaurovanie: Jozef Dorica, akad. mal.; Mgr. art. Peter Záhora
Realizácia: 2003 – súčasnosť