Modra – Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

O filme

Príbeh filmu oboznamuje diváka s obnovou exteriéru a interiéru kostola, ktorá bola zrealizovaná citlivo, vďaka čomu si stavba, ale aj jej pôvodný mobiliár, zachovali autentický vzhľad. Interiér preto dýcha jedinečnou atmosférou a vytvára tak pocit „návratu v čase“.


Súradnice

48.329335206473154, 17.31336429796777

Investor / vlastník: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Štefana Kráľa, Modra
Metodik obnovy: Mgr. Marta Belohorcová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Pamiatkové, reštaurátorské a archeologické výskumy: Mgr. art. Ján Fečo, doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Martin Mikuláš, akad. mal. Eva Mitzová, Mgr. Jozef Tihányi, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
Stavebno – technické posudky: Ing. Jozef Bako, PhD., Ing. Martin Juskanič, Ing. Vladimír Kohút, Ing. Peter Lenner, Ing. Michal Martinák, Ing. Marta Píchová, RNDr. Martin Žitňan
Reštaurátorské práce: Hnuteľný mobiliár – Akad. soch. Milan Fajžík; Kamenné prvky, hnuteľný mobiliár – Mgr. art. Peter Gregvorek; Oltárne obrazy – Mgr. art. Monika Hricková; Barokové a stredoveké nástenné maľby, omietky – Doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.
Stavebné a remeselné práce: Peter Bako, Samuel Bartoš, Ján Faltinovič, Rado Obrtlík, Marián Šromovský, Pavol Šromovský, Martin Šusták
Realizácia: 2010 – 2021