Ľubovniansky hrad – palác Lubomirských

O filme

Film hovorí o príkladne zrekonštruovanom paláci, ktorý je jedným z dvanástich objektov hradného areálu. Zreštaurované nástenné maľby, voľné repliky dverí a okien, interiér zariadený dobovým nábytkom alebo zreštaurovaná výzdoba fasády. To všetko a oveľa viac, uvidíte vo filme.


Súradnice

49.31540401712414, 20.69937976926027

Vlastník: Prešovský samosprávny kraj
Investor: Prešovský samosprávny kraj (zastúpený Ľubovnianske múzeum – hrad)
Metodik obnovy: Ing. Peter Glos, Mgr. Marián Uličný, PhD., Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková, Krajský pamiatkový úrad Prešov
Dodávateľ stavebných a reštaurátorských prác: SLOVDACH, s.r.o.
Autor projektu: Ing. arch. Magdaléna Janovská
Stavebný dozor: Ing. Peter Macko
Autori reštaurátorského výskumu: ŠRA Levoča (Mgr. art. Hric, Mgr. art. Martin Kukura), Mgr. art. Rudolf Boroš
Realizácia: 2017 – 2020